Björbo först ut

Idag börjar vi turnén med Gagnefs Kommuns Översiktsplan 2040. Hybridmöten så att man även kan delta digitalt via Teams. Scrolla ner för länk. När en översiktsplan förnyas eller ersätts börjar processen med att kommunen arbetar fram ett preliminärt förslag. Därefter skickas förslaget ut på samråd. Det innebär att kommunen samråder planförslaget med kommuninvånarna, grannkommuner, regionplaneorgan, myndigheter och föreningar. Syftet med samrådet är att de inkomna synpunkterna ska förbättra förslaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Samråden med allmänheten kommer framförallt att ske via en serie kvällsmöten Syftet är att återkoppla de synpunkter som samlades in 2019.  och presentera kommunens planförslag. Mötena sker både fysiskt på plats samt digitalt via Teams. Alla möten sker mellan klockan 18 – 20 kvällstid. Digitala gäster kommer endast kunna skriva sina synpunkter men i övrigt höra och delta som om de vore på plats.

https://www.gagnef.se/bygga-bo-miljoe/fysisk-planering/samraad-foer-oeversiktsplan-2040-samt-tillaegg-lis-plan/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *