Hybridmötesförberedelser

Nästa vecka drar vi igång med en hybridmötesturne med start i Björbo. Idag har vi plockat upp utrustning och haft ett testmöte. Vi kommer att använda oss av flera kameror, ljudanläggning med hörslinga, bildmixer och ljus. Tack vare att vi har den mobila hörslingan så kan vi säkerställa de minimikravet på tillgänglighet för de som kommer att vara med fysiskt i mötet. De som inte har möjlighet till fysisk närvaro och vill deltaga har nu möjlighet att göra det digitalt på den plats man befinner sig. Länkar finns på Gagnefs Kommuns hemsida https://www.gagnef.se/bygga-bo-miljoe/fysisk-planering/samraad-foer-oeversiktsplan-2040-samt-tillaegg-lis-plan/

Mötena sker både fysiskt på plats samt digitalt via Teams, hybridmöten. Alla möten sker mellan klockan 18 – 20 kvällstid. Digitala gäster kommer endast kunna skriva sina synpunkter men i övrigt höra och delta som om de vore på plats.

måndag, 18 oktober, Björbo tätort, Björbo IOGT, 

tisdag, 19 oktober, Djurås tätort, Djuråsskolan matsal,

torsdag, 21 oktober, Bäsna tätort, Bäsna bygdegård, 

måndag, 25 oktober, Gagnef tätort, Gagnefs kyrkby, skolmatsal

tisdag, 26 oktober,  Djurmo och Sifferbo tätorter, Djurmoskolans matsal,

torsdag, 28 oktober, Dala-Floda tätort, Syrholns skolmatsal, 

måndag, 15 november, Mockfjärd tätort, Mockfjärdsskolans matsal

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *