Digitala möten ökar tillgängligheten.

Låt oss sköta livestreamingen med tekniker och producent.
Zoom möten
Teamsmöten även med film
Föreningsmöten-Årsmöten-Studio för presidiet
Streamat på både FB/YT samt deltagande i Zoom möte
Knapptelefondeltagande i digitala möten
Konferens
Digitala event/gudstjänst/begravning med interaktion
Kontakta oss för kostnadsfri prisuppgift.
Film/video
Film/video
Studio och scen för streaming

Följ med i våra coronasäkrede evenemang!

Svarta lådan

Digital scen med publikens interagerande digitalt. Vi kommer att släppa in några artister och grupper i vår svarta låda, har du en rolig ide, kontakta oss.

Digitala möten

Vi utvecklar dina digitala möten/ scenframträdanden/ teaterföreställningar med proffsutrustning, tekniker och producent.