Textning

Idag ägnar sig Eva åt textning av videos enligt gällande tillgänglighetsdirektiv, där maskinskrivningskurserna på stenåldern kommer till pass.

EU:s nya tillgänglighetsdirektiv .

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *